Mám radost, že se nám podařilo vybrat firmu, která bude modernizovat nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Stavební úpravy přinesou větší komfort pacientům i personálu.

Především v areálu nemocnice vyroste nový pětipodlažní pavilon, ve kterém bude urgentní příjem, operační sály nebo oddělení ARO a JIP. Zároveň projdou rekonstrukcí tři podlaží současného objektu DIGP. V něm bude nová recepce, lékárna či onkologický stacionář. Velkou výhodou je, že obě budovy budou propojeny, čímž vznikne jeden ucelený multifunkční celek.

Stavební práce začnou už na jaře 2023 a celkové náklady přesáhnou 800 milionů korun, z toho 300 milionů korun jsme získali jako dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Ivan Bartoš tak splnil slib, který dala vláda Rychnovsku už před sedmi lety.

Pavel Bulíček
náměstek hejtmana