Už žádné nekonečné stohy papírů! O krajské dotace se bude žádat elektronicky. Žadatelé informace vyplní na krajském dotačním portálu a všechny potřebné dokumenty pak pohodlně odešlou datovou schránkou. Jde o výrazné ulehčení byrokratické zátěže pro žadatele i samotný úřad.

Myslíme samozřejmě i na ty, pro které může být elektronická komunikace složitá. Každý dotační program má určeného úředníka nebo úředníci, kteří jsou připraveni žadatelům pomoci. Přes datovou schránku navíc probíhá pouze zaslání žádosti, k jejímu vyplnění stačí být registrovaným uživatelem dotačního portálu.

Datovou schránku jsme zvolili pro její jednoduchost a také z důvodu, že žádným finančním způsobem nezatíží žadatele. Je to bezpečný, rychlý a pohodlný způsob komunikace veřejnosti s úřadem.

Veškeré informace o krajských dotacích najdete na https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/.

Adam Valenta
radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací