Královéhradecký kraj umožní dobrovolným hasičům rozšířit si řidičské oprávnění ze skupiny B na C, aby mohli řídit vozidla nad 3,5 tuny. Kraj si nasazení a obětavosti dobrovolných váží. Pravidelně skrze dotace investujeme do zázemí a vybavení jednotek SDH a důležitá je samozřejmě i kvalifikace hasičů, aby byli připraveni chránit životy a majetky obyvatel našeho regionu.

Adam Valenta
radní Královéhradeckého kraje