Vyberte stránku

72 mladých programátorů a vývojářů z celého Česka dorazilo do Hradce, aby předvedli, jak umí pracovat s otevřenými daty. Jejich úkolem bylo vytvořit funkční aplikaci, která využívá datové sady poskytované krajským úřadem. Jde o ryze praktické věci.

Na prvním místě se umístili studenti z gymnázia z pražské Hostivaře s aplikací, která pomáha v orientaci v oborech středních škol. Na druhém místě skončil tým z hradecké “kyberny” s projektem přinášející informace o čekání spojů při přestupu na jiný autobus či vlak. Na bronzovém stupínku pak skončili tým z klatovského Gymnázia Jaroslava Vrchlického s aplikací mapující turisticky zajímavá místa v našem kraji.

Hackathon je akce, při níž programátoři intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. V našem případě mají studenti za úkol vytvořit aplikaci, která pracuje s open daty. To jsou data o dopravě, školství či zdravotnictví, která kraj ve strojově čitelné podobě poskytuje zdarma široké veřejnosti. Zároveň provozujeme i portál www.datakhk.cz, kde si kdokoliv může prostudovat grafy a infografiky o aktuálním stavu našeho regionu.

Důležitý krok pro stavbu přeložky silnice z Bělovse do Poříčí na Náchodsku! Rada kraje vyhlásila veřejnou zakázku na firmu, která novou silnici II. třídy postaví. Projekt má již vydané stavební povolení a stavba by měla začít příští rok. V současnosti v trase přeložky probíhá záchranný archeologický průzkum.

Nová silnice na trase z Náchoda do Hronova bude měřit 3,6 kilometru. Tímto úsekem projede každý den 8,5 tisíce aut a to i pár metrů od domů v Malém Poříčí. Součástí stavby budou i protihlukové stěny, nadchod pro pěší ve Velkém Poříčí nebo protipovodňová opatření.

Nejvyšší možná nabídka ve veřejné soutěži může činit 624 milionů korun. Předpokládáme, že financování bude zajištěno i za pomocí evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Přeložka by měla v budoucnu přímo navazovat na obchvat Náchoda, který jako silnici I. třídy připravuje státní organizace Ředitelství silnic a dálnic.