Královéhradecký kraj pokračuje v přípravách na vznik nové průmyslové zóny v Solnici na Rychnovsku. Na silnici I/14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí zahájil stavbu nové okružní křižovatky, která umožní napojení budoucích výrobních hal. Stavba se uskuteční za plného provozu díky náhradnímu silničnímu bypassu.

„Pro rozvoj průmyslové zóny Solnice – Jih je už nyní nutné připravit její napojení na silnici I/14. K tomu bude sloužit okružní křižovatka s vnějším průměrem 48 metrů. Ta bude stát v místě dnešní odbočky na Litohrady. Abychom zajistili maximální plynulost provozu i bezpečnost na této frekventované komunikaci, rozhodli jsme se zde vybudovat silniční bypass, který odvede dopravu ze stavby a neomezí řidiče během stavebních prací,“ uvedl první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

Nový bypass stavby začal sloužit dopravě v pátek 15. 7. Tentýž den odstartovaly i stavební práce na okružní křižovatce. Už od květnu zde kraj uskutečnil přípravné stavební práce staveniště včetně přeložky vodovodu. Nová křižovatka by měla být dokončena nejpozději v říjnu tohoto roku. Předpokládaná cena stavby je 31 milionů korun včetně DPH.