Zájemci, kteří splňují podmínky nízkopříjmové domácnosti, mohou opět požádat o příspěvek na výměnu neekologického zdroje vytápění. Celkem v červnu, červenci a srpnu proběhne šest registračních termínů, ve kterých je možné o dotaci požádat.

„Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti. To znamená takové, kde čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 korun čistého. Mezi oprávněné žadatele bez ohledu na výši příjmu patří domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, dále nezletilí žadatelé nebo studenti do 26 let, a také žadatelé, kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobíraly dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ popsal radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.
Veškeré podrobnosti naleznete na kotliky.kr-kralovehradecky.cz