Vyberte stránku

Výuka anatomie i jiných předmětů vypadá na trutnovské zdrávce jako ve sci-fi filmu. Díky speciální technologii a trojrozměrným brýlím dokážou budoucí zdravotní sestry

dopodrobna prozkoumat lidské tělo i buňky ve virtuální realitě.
Nová učebna simuluje v trojrozměrném prostředí reálný svět do nejmenších detailů. Dokonale umí zobrazit například lidské tělo zevnitř – všechny orgány, tepny i žíly. Věrně dokáže napodobit také operace. Budoucí zdravotníci tak mohou už ve školní učebně vidět to, k čemu by se jinak dostali nejdříve při praxi. „Naše střední školy se proměňují. Výuka už neprobíhá jen formou výkladu od tabule, ale studentky a studenti si stále častěji mohou vyzkoušet moderní technologie, které mnohdy využijí i ve své další praxi nebo jim alespoň jejich obor přiblíží poutavou formou. Jde o 3D tiskárny, robotická ramena nebo třeba právě o virtuální realitu,“ uzavírá školský náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek.