Vyberte stránku

Sociální sítěmi sa lavinovitě začala šířit informace, že Královéhradecký kraj povolil plošný odstřel vlků. Ve skutečnosti kraj vydal výjimku, která upravuje možný odstřel problematických jedinců a to jako poslední možnost z celé řady předcházejících opatření.

JAKÉ CHOVÁNÍ VLKA JE PROBLEMATICKÉ?

Jde například o zvíře, které ztratilo plachost a opakovaně se přibližuje k lidem, je vůči nim agresivní nebo od nich loudí potravu.

POKUD SE TAKOVÝ VLK OBJEVÍ, CO BUDE NÁSLEDOVAT?

Vlk bude jako problematický vyhodnocen podle pohotovostního plánu, který vznikl ve spolupráci ochránců přírody a úředníků ministerstev životního prostředí a zemědělství. Na takového jedince budou nejprve použity různé metody plašení. Může být také odvezen mimo lokalitu nebo být sledován pomocí telemetrického obojku. O případném odstřelu rozhoduje jako o poslední možnosti pohotovostní štáb, jehož členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu či Státní veterinární správy.

JAK DO CELÉ ZÁLEŽITOSTI VSTUPUJÍ MYSLIVCI?
Výjimka platí na území honiteb, které mají často ve správě myslivecké spolky. Samotný odstřel bude muset probíhat v součinnosti s Mendelovou univerzitou nebo Výzkumným institutem ochrany genofondu.

Osobně nesouhlasím s tím, že výjimka bude platit dlouhých deset let a že platí na rozsáhlém území sedmnácti honiteb a to v situaci, kdy nemáme jasně prokazatelné informace, že se na jejich území pravidelně pohybují problematičtí vlci. Doufám a věřím, že všechny zainteresované strany budou postupovat přesně podle daných pravidel.

Martina Vágner Dostálová
předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství

Podrobnosti si můžete přečíst ve veřejné vyhlášce a v rozhodnutí, který vydal krajský úřad. Sociálními sítěmi se šíří jen první strana, ale ty podstatné informace najdete v dalších částech textu.