Reagujeme na problémy měst a obcí při čerpání dotací na bytovou výstavbu. Ty narážejí na problémy s nevyhovujícím zastropováním veřejné podpory. Například jedno z menších měst na Trutnovsku v uplynulých letech získalo dotaci na stavbu čističky odpadních vod a kanalizace. V současné době má toto město připravený projekt městského nájemního bydlení, které splňuje podmínky dotačních programů, ale reálně na ně nedosáhne. Město by totiž překročilo limit maximální veřejné podpory.

Limity veřejné podpory stanovuje Evropská komise a platí na celém území Evropské unie. Současné nevyhovující nařízení bylo schváleno už v roce 2013 a do dnešního dne nebylo aktualizováno. Limity nastavené před devíti lety logicky nezohledňují vývoj inflace a současné ekonomické podmínky.

Proto Královéhradecký kraj inicioval podnět, aby bylo nařízení změněno. Říjnová Rada Asociace krajů schválila návrh Martina Červíčka, hejtmana našeho kraje, aby vláda vstoupila do jednání s Evropskou komisí s cílem tyto limity zvýšit. Městům a obcím po celém Česku to pomůže vyrovnat inflační rozdíl cen a podpořit jejich rozvoj.

Adam Valenta

krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací