Život zkouší jak zdraví fyzické, tak to psychické. Ze statistik vyplývá, že stoupá počet lidí s psychickými problémy. Proto je nutné investovat do psychiatrické péče. Královéhradecký kraj připravuje projekt nového psychiatrického pavilonu v jičínské nemocnici, který zlepší podmínky pro ambulantní péči i hospitalizaci. Celkem se jedná o 11 ambulancí a 43 lůžek.

Stavba nového pavilonu je skutečně důležitá. Moderní psychiatrická péče přispívá k prevenci a léčbě lidí s psychickými problémy, k jejich začlenění do společnosti a lepší kvalitě života. Zároveň z dlouhodobého hlediska snižuje náklady na zdravotní a sociální péči.

Budoucí pavilon bude mít i pozitivní dopad na dopravu. Uvnitř objektu vznikne 185 parkovacích míst.

Pavel Bulíček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje