Pavel Bulíček

Pavel Bulíček

1. náměstek hejtmana pro oblast investic, inovací a informačních technologií

Poslat e-mail

Arnošt Štěpánek

Arnošt Štěpánek

náměstek hejtmana pro oblast školství a sport

Poslat e-mail

Adam Valenta

Adam Valenta

radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací

Poslat e-mail

Martina Vagner Dostálová

Martina Vagner Dostálová

předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství

Poslat e-mail

Jana Patková

Jana Patková

členka výboru pro kulturu a památkovou péči a výboru pro cestovní ruch

Poslat e-mail

Petr Poláček

Petr Poláček

předseda výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

Poslat e-mail

Aleš Dohnal

Aleš Dohnal

člen redakční rady U nás v kraji

Poslat e-mail

BLOG