Připravujeme studii na sdílení elektřiny napříč regionem. Díky energetickým společenstvím bude možné veškerou vyrobenou energii například z fotovoltaických panelů sdílet mezi odběrnými místy, už nebude nutné posílat přebytky zpět do sítě. Minimalizují se tak nevýhody samovýroby elektřiny. Typickými členy společenství mohou být obce a školy, společenství vlastníků jednotek, menší podniky nebo i jednotlivé domácnosti. Jde o důležitý krok ke komunitní energetice a tedy i ke zvýšení energetické nezávislosti.

Nejpozději do konce letošního roku získáme díky studii podklad pro rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu krajské energetické společenství založit i to, jak by mělo fungovat. Studie zároveň poslouží jako důležitý podklad pro možné žádosti o dotace.


Pavel Bulíček

náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje